لودر سایت

کالیبراسیون، عملیاتی که در شرایط مشخص، در مرحله اول، رابطه ای بین مقادیر کمیت با عدم قطعیت های اندازه گیری ارائه شده توسط استانداردهای اندازه گیری و نشان دهی های مربوطه با عدم قطعیت های اندازه گیری مرتبط برقرار می کند و در مرحله دوم، از این اطلاعات برای ایجاد رابطه برای به دست آوردن نتیجه اندازه گیری از یک نشانه استفاده می کند.

کالیبراسیون در تجزیه و تحلیل شیمیایی اغلب با کالیبراسیون یک سیستم اندازه گیری ابزار اندازه گیری همراه است. ویژگی های معمولی اینها عبارتند از:
که حاوی تجهیزات کروماتوگرافی و/یا طیف سنجی هستند.
که آن ها به کالیبراسیون مکرر (روزانه، هفتگی، ماهانه) نیاز دارند.
نشانه، یعنی سیگنال از دستگاه یا سیستم، مربوط به کمیتی غیر از آن چیزی است که قرار است اندازه گیری شود، به عنوان مثال. بار الکتریکی یا پتانسیل، به جای مقدار غلظت ماده یا کسر جرمی.
تعریف VIM 3 به دو بخش تقسیم می شود، شکل 2 قسمت اول را به عنوان یک نمودار کالیبراسیون نشان می دهد.


مرجع : Terminology in Analytica Measurement Introduction to VIM 3

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *