لودر سایت

رانش ابزار، تغییر پیوسته افزایشی در طول زمان در نشان دهی تجهیز، به دلیل تغییرات در خواص اندازه‌شناسی یک ابزار اندازه‌گیری.

رانش ابزاری تغییر تدریجی در طول زمان در نشان دهی ارائه شده توسط یک ابزار است. این رانش می تواند در هر دو جهت باشد و در طول زمان تغییر جهت دهد.
اگر پارامترهای کالیبراسیون واقعی بین زمان کالیبره شدن دستگاه و تجزیه و تحلیل نمونه‌های آزمون شده تغییر کرده باشد، رانش بر صحت نتایج تأثیر می‌گذارد. بنابراین میزان جابجایی نشانگر تواتر مورد نیاز جهت کالیبراسیون مجدد ابزار را تعیین می کند. در شیمی تجزیه، یک «استاندارد تصحیح رانش» با مقدار کمی مشخص، را می‌توان به طور منظم اندازه‌گیری کرد تا وضعیت کالیبراسیون یک ابزار را کنترل کرد و تعیین کرد که آیا تنظیم پیکربندی ابزار یا کالیبراسیون مجدد مورد نیاز است یا نه؟

مرجع : Terminology in Analytica Measurement Introduction to VIM 3

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *