ارزیابی انطباق و مدیریت کیفیت

تالیفات

تخمین عدم قطعیت

هفت مرحله جهت تخمین عدم قطعیت اندازه گیری

دانلود 12 صفحه اول

اطمینان از اعتبار نتایج

اطمینان از اعتبار نتایج

دانلود 17 صفحه اول


راهنمای استفاده از نرم افزار مینی تب

دانلود 5 صفحه اول

راهنمای استفاده از نرم افزار qmsys gum

دانلود 6 صفحه اول


استاندارد و کتاب


آخرین دوره ها


آخرین نوشته ها


اندازه شناسی, تایید صلاحیت

اثبات انطباق یا عدم انطباق با تلورانس ها طبق ISO/TS 14253

بخش 1 ISO/TS 14253 قوانینی را برای تعیین اینکه چه زمانی ویژگی های یک قطعه خاص یا تجهیزات اندازه گیری
Posted on 1402/06/16 0
اندازه شناسی

مدیریت کیفیت در صنعت خودرو

قابلیت فرآیندهای اندازه گیری دانلود سند VDA مدیریت کیفیت در صنعت خودرو سند مدیریت کیفیت در صنعت خودرو شامل موارد
Posted on 1402/06/08 0
اندازه شناسی

مطالعه Gage R

کاربرد مطالعه Gage R: تنها تعیین اولیه تکرارپذیری کوتاه مدت گیج را ارائه می دهد. ممکن است برای غربالگری قبل
Posted on 1402/05/30 0
اندازه شناسی

کاهش پراکندگی از طریق خواندن چندگانه

اگر پراکندگی سیستم اندازه‌گیری قابل قبول نباشد (بیش از 30%)، روشی وجود دارد که می‌توان از آن برای کاهش پراکندگی
Posted on 1402/05/29 0
اندازه شناسی

شناخت تأثیر تغییرات بیش از حد درون بخشی

تأثیر تغییرات ، درک منابع تغییرات یک سیستم اندازه‌گیری برای همه کاربردهای اندازه‌گیری مهم است، اما در مواردی که تغییرات
Posted on 1402/05/28 0
اندازه شناسی

مطالعات پایداری

اندازه گیری منفرد در هر چرخه کاربرد مطالعات پایداری الف)مطالعات پایداری سیستم های اندازه گیری که در آن قطعه توسط
Posted on 1402/05/24 0
اندازه شناسی

روش‌هایی برای سیستم‌های اندازه‌گیری غیرقابل تکرار

تمرکز این کتابچه راهنمای مرجع، سیستم‌های اندازه‌گیری است که می‌توان قرائت‌ها را برای هر قسمت تکرار کرد. همه سیستم های
Posted on 1402/05/17 0
اندازه شناسی

مطالعه سیستم های اندازه گیری ویژگی

سیستم های اندازه گیری ویژگی ، دسته‌ای از سیستم‌های اندازه‌گیری هستند که در آن مقدار اندازه‌گیری یکی از دسته‌های محدود
Posted on 1402/05/16 0

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

محمد قائمی

ارسال پیام